Bloemen bestellen

BE 089 258 288

Lambertus (Bèr) Diederen

Wij nodigen u uit op zaterdag 22 juni 2019 om 10.30 uur om samen met ons afscheid te nemen in de aula van Uitvaartcentrum Papillon, Rijksweg 558 te Maasmechelen. U kan op vrijdag 21 juni 2019 van 19.00 uur tot 20.00 uur een laatste groet brengen in aanwezigheid van de familie op voornoemd adres. Een speciaal woord van dank gaat uit naar thuisverpleegster Patricia (zijn buurvrouw) en het verpleegkundig personeel van het ZOL Campus Sint - Jan te Genk voor de goede en liefdevolle zorgen. In plaats van bloemen of kransen waarderen wij een gift aan de Nierstichting “Nier Limburg”. Giften kunnen jullie overmaken op rek. nr. BE38 0680 5117 2072 met vermelding Lambertus Diederen. Rouwadres: Familie Diederen Pastoriestraat 12, 3630 Maasmechelen