Bloemen bestellen

BE 089 258 288

Annemie Kenzeler

Het afscheid en de crematie zal in intieme kring plaatsvinden. De urne zal een mooie plaats krijgen in haar vertrouwde omgeving. Een warm woord van dank gaat uit naar Thuisvepleging HomeClinic Renata Pirc in het bijzonder Hans voor de goede en liefdevolle zorgen.