Bloemen bestellen

BE 089 258 288

Pierre Meulemans

De crematie, het afscheid en de verstrooiing van zijn assen op de begraafplaats van Eisden-Tuinwijk zal in intieme kring plaatsvinden. Een warm woord van dank gaat uit naar dokter Bruno Bemelmans, dokter Sjors Pietermans, Gulsum & Lesley van Thuisverpleging Nissen, Annelies & Julie van Kinepraktijk Vandeput en in het bijzonder Raymond, Danny & Assunta voor de steun en hulp de voorbije jaren. Op vraag van Pierre geen bloemen of kransen, liever een gift ten voordele van Stichting Erfgoed Eisden op rekening nr. BE 02 4543 1059 1140 met vermelding Pierre Meulemans. Rouwadres: Fam. Meulemans p/a Rijksweg 558a bus 2, 3630 Maasmechelen.