Bloemen bestellen

BE 089 258 288

Julien Haldermans

In deze uitzonderlijke tijden zal de crematie en verstrooiing op de begraafplaats van Lanklaar plaatsvinden in zeer intieme kring. U kan online via de Papillongazette, telefonisch of schriftelijk je medeleven aan de familie betuigen of hen later een bezoekje brengen.